top of page

RUSH THETA XI

A-Section Recruitment Chairman

Paul Resch

586-713-3998

RUSH THETA XI

B-Section Recruitment Chairman

Charles Sweet

989-317-6004

Recruitment: Get Involved
bottom of page